Needle Tricholomataceae


Clitocybe diatreta

Clitocybe ditopa (Picea)

Clitocybe fuligineipes

Clitocybe nebularis

Clitocybe obsoleta

Clitocybe vibecina

Collybia ozes

Leucopaxillus alboalutaceus

Leucopaxillus paradoxus

Pseudobaeospora calcarea

Ripartites tricholoma (Picea)


Pictures © 2003, 2004, 2007 J.K. Lindsey

Back to Needles