Malus sylvestris

Curculionidae Parasites:
Anthonomus pedicularius Larva (Flower Gall)

Anthonomus pomorum Larva (Flower Gall)

Magdalis ruficornis Larva (Oligophagous Wood Borer)

Rhamphus oxyacanthae Larva (Leaf Miner)

Rhamphus subaeneus Larva (Leaf Miner)


Picture © 2003, 2004 J.K. Lindsey

Back to Malus sylvestris