Thlaspi arvense

Chrysomelidae Herbivores:
Phyllotreta nemorum

Phyllotreta nigripes

Psylliodes chrysocephala


Picture © 2003, 2004, 2008 J.K. Lindsey

Back to Thlaspi arvense