Crambidae

Subfamilies:
Acentropinae, Crambinae, Evergestinae, [Pyraustinae, Scopariinae, Spilomelinae],
[Caterpillars]


Subfamily Acentropinae


Acentria ephemerella

Cataclysta lemnata

Elophila nymphaeata


Subfamily Crambinae


Agriphila inquinatella

Agriphila latistria

Agriphila selasella

Agriphila straminella

Agriphila tristella

Catoptria falsella

Catoptria margaritella

Catoptria permutatellus

Catoptria pinella

Catoptria verellus

Chrysoteuchia culmella

Crambus lathoniellus

Crambus pascuella

Crambus perlella


Subfamily Evergestinae


Evergestis forficalis

Evergestis limbata

Evergestis pallidata

Subfamilies:
Acentropinae, Crambinae, Evergestinae, [Pyraustinae, Scopariinae, Spilomelinae],
[Caterpillars]

Identification Keys

Catalogue of the Lepidoptera of Belgium: Crambidae


Possible Parasitoids:
Many Ichneumonidae Larvae

Many Braconidae Larvae

Clemelis pullata Larva


Pictures © 2003, 2004, 2006, 2007 J.K. Lindsey

Translations

Caution

Please report errors to jklindsey@protonmail.com

Back to Ecology of Commanster