Anthomyiidae

Figitidae Parasitoids
Amphithectus austriacus Larva

Trybliographa gracilicornis Larva

Trybliographa rapae Larva

Trybliographa thomsoni Larva


Picture © 2003, 2004, 2007, 2009 J.K. Lindsey

Back to Agromyzidae