Pentatomidae

Tachinidae Parasitoids:
Cylindromyia auriceps Larva

Cylindromyia pusilla Larva

Gymnosoma costatum Larva

Gymnosoma nudifrons Larva

Gymnosoma rotundatum Larva

Lophosia fasciata Larva

Phasia obesa Larva


Picture © 2003, 2004, 2008 J.K. Lindsey

Back to Pentatomidae