Staphylinidae

Subfamilies:
[Aleocharinae], Omaliinae, Oxyporinae, Oxytelinae, Paederinae, Proteininae, [Staphylininae], [Steninae, Tachyporinae]


Subfamily Omaliinae


Anthophagus angusticollis

Eusphalerum atrum

Eusphalerum minutum

Eusphalerum semicoleoptratum

Eusphalerum signatum

Eusphalerum sorbi

Eusphalerum torquatum

Omalium rivulare

Phyllodrepa melis

Phyllodrepa nigra


Subfamily Oxyporinae


Oxyporus rufus


Subfamily Oxytelinae


Anotylus inustus

Anotylus rugosus

Anotylus sculpturatus

Anotylus tetracarinatus

Oxytelus piceus

Platystethus alutaceus

Platystethus nitens


Subfamily Paederinae


Ochthephilum fracticorne


Subfamily Proteininae


Proteinus brachypterus

Subfamilies:
[Aleocharinae], Omaliinae, Oxyporinae, Oxytelinae, Paederinae, Proteininae, [Staphylininae], [Steninae, Tachyporinae]

Identification Keys

UK Beetles: Staphylinidae
Käfer Europas: Staphylinidae Bestimmungstabelle


Possible Parasitoids:
Several Proctotrupidae Larvae

Spilomicrus stigmaticalis Larva


Picture © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 J.K. Lindsey

Translations

Caution

Please report errors to jklindsey@protonmail.com

Back to Ecology of Commanster