Apanteles xanthostigma

Yponomeutidae Food:
(Larva)

Paraswammerdamia nebulella

Swammerdamia caesiella

Swammerdamia pyrella Larva


Picture © 2003, 2004 J.K. Lindsey

Back to Apanteles xanthostigma