Dung Coprophagous Anthomyiidae


Emmesomyia socia Larva

Hydrophoria lancifer Larva

Hydrophoria linogrisea Larva

Hydrophoria silvicola Larva

Hylemya nigrimana Larva

Hylemya urbica Larva

Hylemya vagans Larva

Hylemya variata Larva

Hylemyza partita Larva

Lasiomma anthomyinum Larva

Paradelia intersecta Larva

Paregle audacula Larva

Paregle pilipes Larva

Pegoplata aestiva Larva


Pictures © 2003, 2004, 2007, 2009 J.K. Lindsey

Back to Dung