Sciaridae Wings

Back to SciaridaeBradysia alpicola

Bradysia fenestralis

Bradysia nitidicollis

Bradysia pallipes

Bradysia polonica

Bradysia tilicola

Cratyna keilini

Cratyna nobilis

Leptosciarella hirtipennis

Leptosciarella pilosa

Lycoriella ingenua

Lycoriella venosa

Phytosciara ungulata

Scatopsciara atomaria

Scatopsciara edwardsi

Sciara hemerobioides


Pictures © 2004, 2005, 2009, 2010, 2013, 2014 J.K. Lindsey

Translations

Caution

Please report errors to jlindsey@maastrichtuniversity.nl

Back to Ecology of Commanster