Agromyzidae

Agromyzinae, [Phytomyzinae],
[Wings]Agromyza albitarsis Leaf Mine

Agromyza alnibetulae Leaf Mines

Agromyza anthracina

Agromyza idaeiana Leaf Mine

Agromyza nana Leaf Mines

Agromyza reptans

Agromyza vicifoliae Leaf Mines

Melanagromyza aeneoventris

Ophiomyia pulicaria
Agromyzinae, [Phytomyzinae],
[Wings]

Identification Keys

British Leafminers: Ophiomyia Mines


Parasitoids:
Many Braconidae Larvae

Megacara hortulana Larva

Panstenon oxylus Larva

Sphegigaster pedunculiventris Larva

Synacra holconota Larva

Pnigalio agraules Larva

Eupelmus urozonus Larva


Pictures © 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016 J.K. Lindsey

Translations

Caution

Please report errors to jlindsey@maastrichtuniversity.nl

Back to Ecology of Commanster