Cicadellidae

Subfamilies:
[Aphrodinae, Cicadellinae, Idiocerinae, Macropsinae], [Deltocephalinae], Typhlocybinae,
[Nymphs]


Subfamily Typhlocybinae


Arboridia parvula

Edwardsiana bergmanni

Edwardsiana crataegi

Edwardsiana frustrator

Edwardsiana lamellaris

Edwardsiana rosae

Edwardsiana sociabilis

Eupteryx atropunctata

Eupteryx aurata

Eupteryx signatipennis

Eupteryx urticae

Eupteryx vittata

Euscelidius schenckii

Fagocyba cruenta

Kybos smaragdulus

Kybos strigilifer

Zygina flammigera

Zyginidia scutellaris

Subfamilies:
[Aphrodinae, Cicadellinae, Idiocerinae, Macropsinae], [Deltocephalinae], Typhlocybinae,
[Nymphs]

Identification Keys

Guide to the Subfamilies of Leafhoppers (Cicadellidae)
Zikaden


Parasites:
Several Dryinidae

Pipunculus campestris

Tomosvaryella sylvatica
Predators:
Several Crabronidae

Himacerus major

Nabis limbatus

Blepharidopterus angulatus

Psallus ambiguus


Pictures © 2004, 2006, 2008, 2009, 2012 J.K. Lindsey

Translations

Caution

Please report errors to jlindsey@maastrichtuniversity.nl

Back to Ecology of Commanster