Dung Coprophagous Anthomyiidae


Emmesomyia socia Larva

Hydrophoria lancifer Larva

Hydrophoria linogrisea

Hydrophoria silvicola

Hylemya nigrimana Larva

Hylemya urbica Larva

Hylemya vagans Larva

Hylemya variata Larva

Paradelia intersecta Larva

Paregle pilipes Larva

Pegoplata aestiva Larva


Pictures © 2003, 2004, 2007, 2009 J.K. Lindsey

Back to Dung